نویسنده = ���������� ������ ������
ارزیابی ریسک محیط‌زیستی واحد تولید آهن اسفنجی شرکت فولاد خراسان با استفاده از روش‌های تطبیقیJSA و ETBA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22034/jest.2021.8506.1707

سحر رضایان؛ سمانه سنجری؛ سید علی جوزی


ارزیابی ریسک زیست محیطی واحد پلی استایرن شرکت پتروشیمی تبریز با استفاده از روش های تطبیقی JSA و EFMEA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22034/jest.2021.8732.1734

مهزاد مجاهدی؛ سحر رضایان؛ سید علی جوزی


تحلیل ردپای بوم شناختی کربن حاصل از مصرف بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل شهرستان بندرعباس

دوره 24، شماره 7، مهر 1401، صفحه 127-142

10.30495/jest.2023.61379.5417

معصومه شاهنوری؛ رخشاد حجازی؛ سید علی جوزی؛ سید محمد شبیری؛ یوسفعلی زیاری


ارزیابی کارایی و بهینه سازی پارامترهای فرآیند فتوفتتون در تصفیه پساب حاصل از صنایع قند چغندری با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-114

10.30495/jest.2022.40958.4513

عباس علیپور حاجی آقا؛ مژگان زعیم دار؛ سید علی جوزی؛ نوشین سجادی؛ آرزو قادی


تحلیل گرادیانت شهری- روستایی سیمای سرزمین کلان‌شهر تهران (سال 2008 و 2018 میلادی)

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 177-191

10.30495/jest.2021.53319.5097

گل آذین رادین مجد؛ سید علی جوزی؛ رخشاد حجازی؛ محمد جواد امیری؛ حمید رضا غفار زاده


بررسی توان و ارزیابی تغییرات زمانی مکانی شهر یاسوج در راستای توسعه شهری

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 153-165

10.22034/jest.2021.31370.3968

آرزو سلامت نیا؛ سید علی جوزی؛ سعید ملماسی؛ رویا نزاکتی؛ مژگان زعیم دار


تعیین اکوریژن های سواحل جنوبی ایران با استفاده از سامانه GIS به عنوان مبنای تعیین مناطق تحت حفاظت ساحلی-دریایی

دوره 22، شماره 4، تیر 1399، صفحه 191-207

10.22034/jest.2020.27796.3696

بهاره صمدی کوچکسرائی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ افشین دانه کار؛ سید علی جوزی؛ احسان رمضانی فرد


بررسی تغییرات کیفی فضای سبز شهر تهران از سال 1369 تا 1385 (مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، دی 1395، صفحه 335-344

منا سرودی؛ سید علی جوزی


بررسی اثرات زیست محیطی سد استقلال میناب درفازبهره برداری با تلفیق روش های ICOLD و Modified

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، آذر 1395، صفحه 129-141

سید علی جوزی؛ لیلا حسینی؛ علی دهقانی


ارایه برنامه مدیریت راهبردی توسعه طبیعت گردی جزیره قشم به روش SWOT

دوره 15، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 91-109

سحر رضایان؛ سید علی جوزی؛ اسماء پیراسته