نویسنده = ���������������� ������������ ������������
ارزیابی استفاده از مصالح سنگی با دانه‌بندی‌های مختلف در مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری با رویکرد ارزیابی زیست‌محیطی در مقایسه با بتن‌های پرتلندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jest.2021.51073.5003

احمد فهمی؛ علیرضا بابائیان امینی؛ یاسر مارابی؛ علی مجنونی توتخانه