نویسنده = ������������ ��������
بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر حذف بیولوژیکی غلظت های بالا از فلزات مس II و نیکل II با استفاده از راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR)

دوره 11، شماره 3، مهر 1388، صفحه 180-191

مرتضی خسروی؛ محمد ربانی؛ محمدرضا اله قلی قصری؛ محمد جواد ابراهیمی زرندی


اندازه گیری فلزات سنگین سرب، نیکل و جیوه در آب و رسوب در خلیج فارس منطقه عملیاتی عسلویه

دوره 9، شماره 3، اسفند 1386، صفحه 23-31

محمد ربانی؛ اسدالله جعفرآبادی آشتیانی؛ امیر عبدالله مهرداد شریف


بررسی اثر جهش زایی و سرطان زایی کشند قرمز با استفاده از سالمونلاتیفی موریوم سوش TA97 و میکروزوم

دوره 7، شماره 4، دی 1384، صفحه 50-56

مژگان امتیازجو؛ فاطمه دهوکی؛ محمد ربانی


بررسی آلودگی میکروبی قسمت های مختلف اتاق های عمل جراحی یک بیمارستان در تهران (سال 1379)

دوره 3، شماره 2، تیر 1380، صفحه 41-50

مرتضی کاشفی الاصل؛ محمد ربانی؛ افسانه رستگار مقدم مودب