نویسنده = ������������ ���������� ��������
بهره‌گیری از روش نمونه‌برداری 3P برای تهیه جدول حجم گونه صنعتی راش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.60133.5357

دنیا رحمانی حصار؛ منوچهر نمیرانیان؛ جواد آزاده


ارزیابی کمی و کیفی مشخصه‌های درختان پارک جنگلی لتمال کن در منطقه 22 شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.30495/jest.2023.59842.5339

جواد آزاده؛ منوچهر نمیرانیان؛ دنیا رحمانی حصار؛ وحید اعتماد