نویسنده = ���������������� ��������
بررسی خصوصیات کیفی کودهای کمپوست و بیوکمپوست در شهر زاهدان

دوره 14، شماره 2، تیر 1391، صفحه 99-105

ایمان همایون‌نژاد؛ پریا امیریان؛ عیسی پیری


امکان سنجی کمینه سازی مواد زائد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام

دوره 9، شماره 2، تیر 1386، صفحه 55-64

پریا امیریان؛ ناصر طالب بیدختی؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد؛ رامین نبی زاده