نویسنده = ������������ ���������� ������������ ��������
برآورد ارزش‌ اقتصادی فضای سبز منطقه 10 تهران با استفاده از روش لاجیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30495/jest.2022.63016.5493

محمد درگاهی کفشگر کلایی؛ لیلا ابراهیمی؛ آمنه حقزاد؛ مهرداد رمضانی پور