نویسنده = ���������������� �������� ��������
ارزشیابی گزینه های توسعه در ارزیابی اثرات زیست محیطی به روش ارزشیابی چند معیاره مکانمند

دوره 9، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 73-84

پژمان رودگرمی؛ نعمت الله خراسانی؛ سیدمسعود منوری؛ جعفر نوری


بررسی اجمالی امکان دفن پسماندهای شهری استان تهران بر اساس روش اولکنو

دوره 9، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 37-46

سیدمعسود منوری؛ نعمت الله خراسانی؛ قاسمعلی عمرانی؛ پریناز ارباب


بررسی اثرات حمل و نقل جاده ای و ریلی بر حیات وحش جانوری و ارائه رهنمودهای لازم

دوره 8، شماره 3، مهر 1385، صفحه 53-60

برهان ریاضی؛ نعمت الله خراسانی؛ محمود کرمی؛ بنفشه هوشیاردل


اثر لجن فاضلاب بر تجمع سرب و کادمیوم در سبزیجات / مطالعه موردی ریحان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 13-18

نعمت الله خراسانی؛ مهرداد چراغی


بررسی و مطالعه زیست محیطی آب بندان های سید محله و لپوی زرین کلا

دوره 3، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 73-90

نعمت الله خراسانی؛ محمود علی رکنی