نویسنده = ������ ���������� ������ ��������
جذب و پراکنده کردن لکۀ نفتی توسط پرلیت اصلاح شده با امولسیفایر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-10

افشار علی حسینی؛ وحید تقی خانی؛ داریوش باستانی؛ علی اکبر سیف کردی


بررسی عملکرد پرلیت در جذب لکه نفتی از آب دریا

دوره 6، شماره 4، اسفند 1383، صفحه 55-68

علی افشار حسینی؛ داریوش باستانی؛ علی اکبر سیف کردی