نویسنده = مرتضی کاشفی الاصل
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه حذف ماده رنگزای زرد قلیایی 2 موجود در آبهای آلوده به روش انعقاد الکتریکی در یک راکتور غیرپیوسته

دوره 7، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 66-77

مرتضی کاشفی الاصل؛ مرتضی خسروی؛ رضا مرندی؛ کامبیز سیدی؛ علیرضا ختایی


2. جذب بیولوژیک رنگ آزو ( قرمز فعال ) از پسابهای صنعتی توسط لجن فعال خشک و بررسی ایزوترمهای مربوط به آن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 77-86

رضا مرندی؛ مرتضی کاشفی الاصل؛ طاهره ولی زاده


3. طراحی و ساخت پایلوت تصفیه بیولوژیکی پساب حاوی فرمالین به روش لجن فعال

دوره 5، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 49-60

مرتضی کاشفی الاصل؛ پریسا نیکخواه


4. حذف کاتیون سرب (Pb+2) به روش جذب سطحی به وسیله کربن فعال

دوره 5، شماره 1، بهار 1382، صفحه 65-75

مرتضی کاشفی الاصل؛ فروزان فرحزادی


6. بررسی آلودگی میکروبی قسمت های مختلف اتاق های عمل جراحی یک بیمارستان در تهران (سال 1379)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1380، صفحه 41-50

مرتضی کاشفی الاصل؛ محمد ربانی؛ افسانه رستگار مقدم مودب