نویسنده = ������������ �������� ��������
تحلیل گرادیانت شهری- روستایی سیمای سرزمین کلان‌شهر تهران (سال 2008 و 2018 میلادی)

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 177-191

10.30495/jest.2021.53319.5097

گل آذین رادین مجد؛ سید علی جوزی؛ رخشاد حجازی؛ محمد جواد امیری؛ حمید رضا غفار زاده


ارزیابی تغییرات پوشش اراضی شهر ملایر با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین

دوره 22، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 183-193

10.22034/jest.2018.17107.2571

محمد جواد امیری؛ افسانه عسگری پور؛ محمود ذوقی