نویسنده = �������������� ������ ��������
امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی جایگزینی گرمایش شهری متعارف با انرژی زمین گرمایی در ایران

دوره 18، شماره 4، دی 1395، صفحه 73-88

یونس نوراللهی؛ حسین یوسفی؛ علی حسین رضایان؛ هادی فارابی اصل


امنیت انسانی و چالش‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، با تاکید بر امنیت زیست محیطی

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، آذر 1395، صفحه 167-180

مسعود موسوی شفائی؛ یونس نوراللهی؛ احد رضایان قیه باشی؛ حسین یوسفی؛ علی حسین رضایان