نویسنده = ������������������ ������ ��������
بررسی ژئوپولیتیک -محیط زیستی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 185-197

10.22034/jest.2019.18736.2806

سونا قاسمی؛ عباس پورهاشمی؛ علی زارع؛ پروین فرشچی؛ هرمیداس باوند


تحلیل ماهیت تعهدات دولت‌ها در توافقنامه پاریس 2015 درباره تغییرات اقلیمی

دوره 23، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 85-98

10.30495/jest.2022.32952.4075

سید عباس پورهاشمی؛ مجتبی سبحانی نیا؛ سید علی حسینی آزاد


تحلیل مفاهیم آلودگی و خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 23، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 125-141

10.30495/jest.2021.9070

یلدا خلعتبری؛ داوود هرمیداس باوند؛ علی زارع؛ سید عباس پورهاشمی


ظرفیت هاو محدودیت های توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست (با رویکردی انتقادی)

دوره 20، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 131-139

10.22034/jest.2018.12583

علی رضا جوادی؛ سید عباس پورهاشمی؛ شیرین شیرازیان


توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه های قضایی بین المللی

دوره 19، شماره 3، مهر 1396، صفحه 195-216

10.22034/jest.2017.11078

سحر زارعی؛ سید عباس پورهاشمی؛ منصور پورنوری


شکل گیری و توسعه مفهوم "حقوق نسل های آینده" در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 18، شماره 3، مهر 1395، صفحه 165-180

سید عباس پورهاشمی؛ فرهاد دبیری؛ یلدا خلعت بری؛ سحر زارعی


بررسی پیامدهای تغییر اقلیم از دیدگاه حقوق بشر

دوره 17، شماره 4، دی 1394، صفحه 223-234

بهنوش خوش منش؛ سید عباس پورهاشمی؛ محمد سلطانیه؛ داوود هرمیداس باوند


تحلیلی بر نقش محور دوم دستور کار 21 در توسعه حقوق محیط زیست در ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1391، صفحه 95-87

فرهاد دبیری؛ سید عباس پورهاشمی؛ فرناز سعید ارشادی