نویسنده = ���������� ������ ����������
جداسازی آلومینا از لجن رنگ صنایع خودروسازی با روش لیچینگ

دوره 16، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 67-76

سید مصطفی خضری؛ فاطمه عبداله


آلاینده‌های ناشی از عملیات رنگ در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: سالن رنگ صنایع خودروسازی سایپا

دوره 16، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 97-107

سید مصطفی خضری؛ آزاده اخوان بلورچیان؛ سید مسعود منوری؛ فریده عتابی


ارایه سیستم مدیریت کمینه سازی ضایعات در صنایع رنگسازی ( مطالعه موردی : کارخانه رنگ آفرین )

دوره 15، شماره 3، مهر 1392، صفحه 81-90

جعفر نوری؛ لیلا رمضانی؛ رضا ارجمندی؛ سید مصطفی خضری