نویسنده = �������������� ����������
بررسی وضعیت آموزش محیط زیست در سازمان های مردم نهاد محیط زیستی ایران

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 391-402

10.30495/jest.2020.27922.3689

ندا محمدی؛ فرزام بابایی؛ علی محمدی؛ داوود حیات غیب


بررسی چالش‌های شغلی آموزشگران مدیریت پسماند شهرداری تهران

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 157-166

10.22034/jest.2019.14550

مجتبی خانجانی؛ فرزام بابایی سمیرمی؛ ابراهیم طلایی


تعیین ارجحیت نیروگاه‎های سیکل ترکیبی شهدای پاکدشتو بادی کهک بر اساس شاخص‎های محیط‎زیستی

دوره 20، شماره 2، تیر 1397، صفحه 79-98

10.22034/jest.2018.17767.2659

سید حسن فاطمی؛ فروغ فرساد؛ سید محمود شریعت؛ فرزام بابایی سمیرمی