نویسنده = ���������� ������������ ������ �������� ����������
تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی با استفاده از داده‎های ماهواره‏ای و سامانه‏های اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته)

دوره 18، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 79-89

وحید راهداری؛ علیرضا سفیانیان؛ سعیده ملکی؛ سید جمال الدین خواجه الدین؛ میثم راهداری


بررسی تغییرات پوشش اراضی شهر اراک با استفاده از سنجش از دور و GIS

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 381-393

مژگان احمدی ندوشن؛ علیرضا سفیانیان؛ سید جمال الدین خواجه الدین


بررسی قابلیت داده های ماهواره ای در تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته)

دوره 15، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 43-54

وحید راهداری؛ علیرضا سفیانیان؛ سید جمال الدین خواجه الدین؛ سعیده ملکی نجف آبادی