نویسنده = �������������� ������
ارزیابی ریسک محیط‌زیستی واحد تولید آهن اسفنجی شرکت فولاد خراسان با استفاده از روش‌های تطبیقیJSA و ETBA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22034/jest.2021.8506.1707

سحر رضایان؛ سمانه سنجری؛ سید علی جوزی


ارزیابی ریسک زیست محیطی واحد پلی استایرن شرکت پتروشیمی تبریز با استفاده از روش های تطبیقی JSA و EFMEA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22034/jest.2021.8732.1734

مهزاد مجاهدی؛ سحر رضایان؛ سید علی جوزی