نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
تامین مالی پروژه های انرژی پاک از طریق سرمایه های داخلی و خارجی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی درکشورهای منتخب در حال توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22034/jest.2021.53398.5096

آزیتا شیخ بهایی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی