نویسنده = ������������ ����������
مقایسه تاثیر گوگرد بر عملکرد و جذب عناصر کم‌مصرف در دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای

دوره 25، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 49-61

10.22034/jest.2019.40991.4515

ریحانه دهقان؛ علی اکبر کریمیان؛ سمیه قاسمی؛ ملیحه امینی


بررسی قابلیت حذف یون های کادمیم از محلول‌های آبی توسط خاکستر برگ درخت نخل

دوره 21، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 151-161

10.22034/jest.2018.13327.2187

ملیحه امینی؛ محمدعلی ضیائی مدبونی؛ آرزو شریفی


بررسی قابلیت حذف یون های کادمیم از محلول‌های آبی توسط خاکستر برگ درخت نخل

دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 153-163

10.22034/jest.2019.13708

ملیحه امینی؛ محمدعلی ضیائی مدبونی؛ آرزو شریفی