نویسنده = ���������� �������� ��������
ارزیابی فاکتورهای ایمنی، زیستی در مدیریت بحران تونل‌های شهری

دوره 22، شماره 10، دی 1399، صفحه 13-22

10.22034/jest.2021.37916.4389

لیلا عباس زاده توسلی؛ آزاده نکویی‌ اصفهانی؛ هستی برقعی پور


بازیابی پساب کارخانه روغن نباتی ورامین به روش IFAS

دوره 22، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 119-132

10.22034/jest.2018.35075.4216

غزاله منظمی تهرانی؛ هستی برقعی پور؛ علیرضا نظام پور