نویسنده = ������������ ������������
مرگ و میر درختان در فاز تحولی تشکیل روشنه در روند تحول توده‌های راش (مطالعه موردی جنگل‌های اسالم)

دوره 23، شماره 10، دی 1400، صفحه 246-259

10.30495/jest.2022.24723.3380

زینب پورقلی؛ صدیقه غنایی؛ فریبرز ایراندوست؛ کیومرث سفیدی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ فرشاد کیوان بهجو


پیش ‌بینی روند توالی اکولوژیک توده‌های ممرز- راش (مطالعه موردی: جنگل‌ خیرود، نوشهر)

دوره 23، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 149-162

10.30495/jest.2020.35897.4279

مهدی کاکاوند؛ خسرو ثاقب طالبی؛ کیومرث سفیدی؛ محمدرضا عبدلی؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ مرتضی مریدی


مقایسه شاخص‌های تنوع و یکنواختی گونه‌ای در شدت‌های مختلف چرای دام در مراتع دامنه‌های جنوب شرقی سبلان

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 371-380

10.22034/jest.2018.23103.3224

رباب باقریان؛ کیومرث سفیدی؛ فرشاد کیوان بهجو؛ علی اشرف سلطانی؛ بهزاد بهتری


ارزیابی مقدار ترسیب کربن در بیومس، لاشبرگ و خاک توده های اقاقیا و سرو نقره ای اطراف تهران

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 396-404

سعید ورامش؛ سید محسن حسینی؛ کیومرث سفیدی