نویسنده = ���������� ���������������� ��������
ارزیابی غلظت باقی‌مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در محصولات گلخانه‌ای (مطالعه موردی: کدو سبز)

دوره 18، شماره 3، مهر 1395، صفحه 141-148

سهیل سبحان اردکانی؛ مریم یونسیان؛ سعید جامه بزرگی


ارزیابی کارایی سبوس برنج در تصفیه پساب‌های حاوی فلزات سنگین

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 41-50

سهیل سبحان اردکانی؛ حسن پرویزی مساعد؛ راضیه زندی پاک