نویسنده = ������������ ������������
تاثیر جنگل‌کاری گونه‌های سوزنی برگ و پهن برگ بر خصوصیات خاک پارک جنگلی لویزان- باغ پرندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22034/jest.2021.54881.5138

فرحناز رشیدی؛ عادل جلیلی؛ مهناز خزایی


بررسی واکنش گونه‌های درختی توت و اقاقیا به فلزات سنگین مس و روی و عوامل اقلیمی (مطالعه موردی: مناطق3، 12، 15 و 16 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.30495/jest.2022.63925.5543

بهزاد حسنی ابهریان؛ ساسان بابایی کفاکی؛ فرحناز رشیدی؛ هادی کیادلیری