نویسنده = ������������ �������������������� ��������
تعیین پتانسیل اکوتوریستی حوزه آبخیز چرات با استفاده از مدل SWOT

دوره 21، شماره 4، تیر 1398، صفحه 125-139

10.22034/jest.1970.14655

عاتکه یزدانی؛ قربان وهاب زاده کبریا؛ جعفر اولادی قادیکلایی؛ سید رمضان موسوی


بررسی وضعیت و آشکارسازی تغییرات در جنگل‌های مانگرو جزیره قشم با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در بین سال‌های 1988 تا 2008

دوره 18، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 177-191

شهرام جعفرنیا؛ جعفر اولادی؛ سید محمد حجتی؛ خسرو میر آخور لو