نویسنده = ������������ ������ ��������
تصفیه فاضلاب کارخانه پگاه استان گلستان با استفاده از ریز جلبک Chlorella vulgaris

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22034/jest.2021.39667.4461

مهتاب خلجی؛ سید عباس حسینی؛ رسول قربانی؛ ناصر آق؛ حسن رضایی


مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب فلز سنگین روی از محلول‌های آبی با استفاده از میکروجلبک سندسموس

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 59-71

10.22034/jest.2021.27538.3660

منا ظلی بوری آبادی؛ سید عباس حسینی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ افشین عادلی؛ حسن رضائی