نویسنده = ���������������� ����������
بررسی نقش اراضی رهاشده در ناپایداری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30495/jest.2023.16973.2558

مریم رضائی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان


مقایسه تطبیقی و سنجش کیفیت محیط سکونتی نواب و اکباتان با استفاده از روش‌هایHMR و EFA

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 247-260

مجتبی رفیعیان؛ زهرا عسگری زاده؛ فرزین امین صالحی