نویسنده = وحید اعتماد
ارزیابی کمی و کیفی مشخصه‌های درختان پارک جنگلی لتمال کن در منطقه 22 شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.30495/jest.2023.59842.5339

جواد آزاده؛ منوچهر نمیرانیان؛ دنیا رحمانی حصار؛ وحید اعتماد


مدل‌سازی تنوع بتا در گرادیان آشفتگی و عوامل محیطی جنگل‌های هیرکانی- خیرود کنار نوشهر

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 145-158

10.30495/jest.2018.16244.2471

ملیحه عرفانی؛ افشین دانه کار؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ وحید اعتماد


اثر تنش شوری بر قوه‌نامیه بذر پسته خودرو (Pistacia vera L.) در جنگل خواجه کلات مشهد

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 241-251

10.22034/jest.2018.23330.3243

هادی فدایی؛ وحید اعتماد؛ غلامحسین مرادی


بررسی مدل های قطر و ارتفاع در مراحل تحولی مختلف جنگل های مدیریت نشده راش (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود)

دوره 21، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 125-134

10.22034/jest.2020.11182

وحید علی جانی؛ منوچهر نمیرانیان؛ جهانگیر فقهی؛ امید بزرگ حداد؛ وحید اعتماد