نویسنده = ���������� ���������� ����������
تاثیر غشانانوساختار بر عملکرد مدل های فیزیکی استحصال انرژی از گرادیان شوری در رودخانه اروند

دوره 25، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 81-94

10.30495/jest.2022.67097.5676

سمیه خدادادیان الیکایی؛ کامران لاری؛ مسعود ترابی آزاد؛ عبدالرضا ثابت عهد جهرمی؛ افشین محسنی آراسته


مطالعه میدانی جریان های شمال تنگه هرمز

دوره 18، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 61-77

مسعود ترابی آزاد؛ صمد حمزه ئی