نویسنده = �������������� ��������
مرگ و میر درختان در فاز تحولی تشکیل روشنه در روند تحول توده‌های راش (مطالعه موردی جنگل‌های اسالم)

دوره 23، شماره 10، دی 1400، صفحه 246-259

10.30495/jest.2022.24723.3380

زینب پورقلی؛ صدیقه غنایی؛ فریبرز ایراندوست؛ کیومرث سفیدی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ فرشاد کیوان بهجو


تأثیرگذاری بوم شناختی جاده‌های جنگلی بر تنوع زیستی(مطالعه موردی: طرح جنگل‌داری ذیلکی شهرستان رودبار)

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 213-223

10.30495/jest.2021.25618.3452

مراد حاجی پور؛ فرشاد کیوان بهجو؛ رامین نقدی؛ زینب پورقلی؛ صدیقه غنایی


ارزیابی تأثیر جاده سازی جنگل بر زادآوری (مطالعه موردی: طرح جنگلداری سیستان، گیلان)

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 247-259

10.30495/jest.2020.28672.3740

فرشاد کیوان بهجو؛ مراد حاجی پور؛ رامین نقدی؛ معراج شرری؛ زینب پورقلی