نویسنده = �������� ���������� �������� ������
ارزیابی بافت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (نمونه موردی : محله نوغان مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

10.22034/jest.2020.35244.4228

فاطمه محمدنیای قرائی؛ مژده باستانی؛ محمد علی خانی زاده