نویسنده = ������������ ����������
طبقه‌بندی مناطق جنگلی استان گلستان به روش حداکثر احتمال با استفاده ازتصاویر ماهواره‌ای ETM+ سال 2001

دوره 14، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 97-106

عبدالرسول سلمان ماهینی؛ آزاده نادعلی؛ جهانگیر فقهی؛ برهان ریاضی


برآورد خسارت تخریب پوشش گیاهی واقع درمحدوده دریاچه سد سازبن

دوره 13، شماره 4، دی 1390، صفحه 67-80

زهرا عابدی؛ ناصر محرم نژاد؛ برهان ریاضی؛ مریم بیات


بررسی پراکنش فصلی کفتار راه راه یارانی ( Hyaena hyaena hyaena ) در پارک ملی خجیر

دوره 10، شماره 2، تیر 1387، صفحه 99-104

محمود کرمی؛ برهان ریاضی؛ نازنین کلاتی


بررسی روابط زیست سنجی لاک پشت عقابی ( Eretmochelys imbricate bissa ) در سواحل جزیره قشم

دوره 9، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 139-148

برهان ریاضی؛ کامران کمالی؛ سیدمحمدرضا فاطمی


بررسی وضعیت حقوقی – زیست محیطی منابع آب سطحی مورد استفاده شرب در تهران

دوره 9، شماره 2، تیر 1386، صفحه 85-94

برهان ریاضی؛ ناصر قاسمی؛ فرهاد دبیری؛ الهه پورکریمی


بررسی کیفیت رودخانه کرج بر اساس تنوع خانواده های درشت بی مهرگان کف زی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 71-78

سیدهادی خاتمی؛ برهان ریاضی؛ سیدعلی مدیری آثاری


بررسی اثرات حمل و نقل جاده ای و ریلی بر حیات وحش جانوری و ارائه رهنمودهای لازم

دوره 8، شماره 3، مهر 1385، صفحه 53-60

برهان ریاضی؛ نعمت الله خراسانی؛ محمود کرمی؛ بنفشه هوشیاردل


بررسی وضعیت لاک پشت فراتی Raftus euphraticus و زیستگاه آن در ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1384، صفحه 74-85

محمود کرمی؛ ارتان تاسکاواک؛ برهان ریاضی؛ هانیه غفاری


بررسی بوم شناختی پرندگان آبزی در تالاب گمیشان

دوره 3، شماره 4، دی 1380، صفحه 83-100

برهان ریاضی؛ محمود شریعت