نویسنده = مریم افشاری
تحلیل و ارائه چارچوب حقوقی حفظ و گسترش فضای سبز خصوصی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.22034/jest.2021.56905.5227

امید رهنما؛ رضا ارجمندی؛ سیدمحسن بهشتیان؛ مریم افشاری


جایگاه ضمانت های حقوقی وکیفری در حمایت از فضای سبز خصوصی/شهری

دوره 23، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 29-39

10.30495/jest.2021.49020.4896

امید رهنما؛ سیدمحسن بهشتیان؛ مریم افشاری


تأثیر ابعاد زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر امنیت ملی

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 179-190

10.22034/jest.2021.31956.4005

محمد جلالی؛ مریم افشاری؛ زینب مزینانیان