نویسنده = ������������������ ����������
مدل سازی روند تغییرات کیفیت آب سطحی با استفاده از مدل swat در حوضه آبریز ارداک مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.64534.5573

مرتضی نیک اختر؛ سیده هدی رحمتی؛ علی رضا مساح بوانی؛ ایمان بابائیان


ارزیابی اثر تاریخی تغییر اقلیم بر خطر بیابانزایی منطقه اسفراین-سبزوار (دوره مورد مطالعه: 2016-1979 میلادی)

دوره 23، شماره 9، آذر 1400، صفحه 263-278

10.30495/jest.2021.32584.4051

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ ایمان بابائیان