نویسنده = ���������� ����������������
بررسی اثرات زیست محیطی طرح های تغذیه مصنوعی آبخوان ها در استان یزد(مطالعه موردی: زیر حوضه آبخیز دشت یزد- اردکان)

دوره 14، شماره 2، تیر 1391، صفحه 27-36

مسعود منوری؛ مریم مروتی؛ امیرحسام حسنی؛ پروین فرشچی؛ زهرا روستا


بررسی احتمال خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز با کاربرد قانون سرب و مس

دوره 11، شماره 4، دی 1388، صفحه 65-74

نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ جاسم سواری؛ امیرحسام حسنی؛ قدرت لله شمس خرم‌آبادی


مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی

دوره 9، شماره 3، اسفند 1386، صفحه 1-12

امیرحسام حسنی؛ امیرحسین جاوید؛ مهدی برقعی؛ سیدعی اصغر چاوشباشی


مقایسه حذف نیترات از آب آشامیدنی به دو روش اسمز معکوس و تبادل یونی

دوره 8، شماره 3، مهر 1385، صفحه 21-28

علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ مهرنوش سماک عابدی


مدل ریاضی رآکتور بیوفیلمی با بستر متحرک ( MBBR ) در تصفیه فاضلاب های شور

دوره 7، شماره 4، دی 1384، صفحه 2-15

مهدی برقعی؛ امیرحسام حسنی؛ نسرین امانی؛ امیرحسین جاوید


بررسی روشهای تصفیه پساب صنایع تولید ورق قلع اندود و گالوانیزه

دوره 7، شماره 3، مهر 1384، صفحه 2-11

علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ لیلا اوشک سرائی


بررسی آثار بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی انار کرمان و کیفیت آب منطقه با استفاده از نمودارهای تشخیص کیفیت

دوره 7، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 77-88

نعمت اله جعفرزاده؛ امیرحسام حسنی؛ علی زین الدینی میمندی؛ علی حسیبی


حذف انتخابی فلزات سنگین از محلول کلرور فریک ناشی از فرآیند اسیدشویی ، توسط ترسیب به وسیله نمک های سولفید

دوره 6، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 35-46

امیرحسین جاوید؛ امیرحسام حسنی؛ گیتا گلشنی


تصفیه فاضلاب به روش راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR)

دوره 1، شماره 4، دی 1378، صفحه 1-22

علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ کرامت الله ایماندل