نویسنده = ���������� ����������������
ارائه مدل مکانی مدیریت کیفیت منابع آب سطحی با رویکرد سیستمی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد امیر کبیر-کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22034/jest.2021.62799.5479

سارا رنجبری؛ جمال قدوسی؛ رضا ارجمندی؛ امیرحسام حسنی


مقایسه عملکرد نانو ذرات نقره کوپل شده روی نانو ذرات آهن مغناطیسی با نانو ذرات نقره ثابت شده روی کربن فعال در ضد عفونی آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

10.30495/jest.2022.34897.4195

رویا شریفی؛ امیرحسام حسنی؛ همایون پناهی؛ سید مهدی برقعی


بررسی پارامترهای موثر بر جذب نشاسته از محلولهای آبی با نانوذرات آهن - کیتوزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.30495/jest.2023.64368.5566

خشایار محمد بیگی؛ امیرحسام حسنی؛ سیده هدی رحمتی؛ امیرحسین جاوید


بررسی تخریب فتوکاتالیتیکی نفتالین توسط نانوکاتالیست های دی اکسید تیتانیوم داپ شده با N-S وP تحت نور مرئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.30495/jest.2023.68888.5729

بهمن بنائی؛ فرهنگ تیرگیر؛ امیرحسام حسنی؛ عبدالمجید فدایی؛ سید مهدی برقعی


بررسی وضعیت لایه بندی حرارتی در مخزن اول چاه‌نیمه در راستای مدیریت کیفی منابع آب در دشت سیستان

دوره 24، شماره 4، تیر 1401، صفحه 137-151

10.30495/jest.2023.37301.4357

ایمان همایون نژاد؛ امیرحسام حسنی؛ اکرم الملوک لاهیجانیان


بررسی عمل کرد صافی های دولایه ای در بارهای سطحی مختلف در تصفیه خانه ی آب آبادان

دوره 21، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 271-285

10.22034/jest.2018.15482.2399

ایران برایی؛ سیدمهدی برقعی؛ افشین تکدستان؛ امیرحسام حسنی؛ امیرحسین جاوید


بررسی کارایی نانو لوله های کربنی چند دیواره در حذف هیدروکربن های نفتی از محیط آبی (مطالعه موردی نفتالین)

دوره 19، شماره 3، مهر 1396، صفحه 129-141

10.22034/jest.2017.11074

ساهره فضل اللهی؛ امیرحسام حسنی؛ مهدی برقعی؛ حمیدرضا پورزمانی


بررسی عملکرد زئولیت های اصلاح شده در کاهش نیترات از چاه آب آشامیدنی کارخانه قند کرج

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 133-142

10.22034/jest.2017.11263

ثریا کاشکی؛ امیرحسام حسنی؛ آیدا بیاتی


سینتیک حذف ازت و فسفر از فاضلاب شهری توسط رآکتور ناپیوسته متوالی بیوفیلمی با بستر ثابت

دوره 17، شماره 4، دی 1394، صفحه 59-73

مینا خسروی؛ امیرحسام حسنی؛ محمدرضا خانی؛ کامیار یغمائیان


بررسی وضعیت آب رودخانه های کرج و جاجرود جهت مصارف تفرجی

دوره 13، شماره 2، تیر 1390، صفحه 55-66

علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ سمیرا ایزدپناه