نویسنده = ������������������ ����������
ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی در دشت طبس براساس شاخص‌ کیفی آب آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22034/jest.2021.38279.4397

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ اصلان اگدرنژاد؛ علی حزباوی؛ زهرا قربانی؛ محسن احمدی


پهنه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت مختاران به منظور آبیاری با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای (ANP)

دوره 23، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 33-46

10.30495/jest.2022.34181.4157

اصلان اگدرنژاد؛ نیاز علی ابراهیمی پاک؛ هادی محمدی والا؛ زهرا قربانی؛ محسن احمدی