نویسنده = پروین نصیری
تعداد مقالات: 20
2. بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران و جهان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-12

فرهاد دبیری؛ پروین نصیری؛ نوشین آهنربای


3. بررسی میزان حذف دترجنت و موادآلی از فاضلاب های بیمارستانی به روش SBR پیشرفته(مطالعه موردی یزد)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 61-70

بهمن بنائی قهفرخی؛ محمد حسن احرام پوش؛ پروین نصیری؛ اصغر قاسمی؛ رضا رضایی جوانمردی


4. ارزیابی ارتعاش تمام بدن در رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر تهران در سال 1387

دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 13-20

پروین نصیری؛ حسین ابراهیمی؛ محمدرضا منظم؛ عباس رحیمی؛ حمید رضا مکرمی


5. ارزیابی خطر صنعت نساجی بر کارکنان در معرض آلودگی صوتی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 11-24

مریم محمدی روزبهانی؛ پروین نصیری؛ احمدرضا فرزانه نژاد


6. بررسی خطرها و ارزیابی ریسک HSE فازهای ساخت تا تولید پروژه‌های صنعت نفت و گاز(مطالعه موردی شرکت پتروپارس)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-14

مجید عباسپور؛ پروین نصیری؛ تورج دانا؛ ساناز توتونچیان


7. ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از میدان های مغناطیسی و الکتریکی پایانه های نمایشگر تصویری در کاربران این دستگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره 10، شماره 1، بهار 1387، صفحه 91-102

عباس محمودی؛ پروین نصیری؛ حجت اله زراعتی؛ احمدرضا فرزانه نژاد


9. بررسی آلودگی صوتی کارخانه نساجی بروجرد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 149-158

مریم محمدی روزبهانی؛ پروین نصیری؛ فریده گلبابایی


10. شناسایی و ارزیابی خطرات موجود یا بالقوه در یک شرکت تولیدی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغل

دوره 8، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 77-88

پروین نصیری؛ سید شمس الدین علیزاده؛ فریده گلبابایی؛ سیدجمال الدین شاه طاهری


11. ارزیابی آلودگی صدا در مدارس بخش مرکزی شهرستان کرج

دوره 7، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 16-29

پروین نصیری؛ مجید عباس پور؛ محمود محمودی؛ اصغر بابایی


12. تحلیل نتایج حاصل از سامانه های اندازه گیری مواد رادیو اکتیو هوا توسط آشکارسازهای هسته ای در سازمان انرژی اتمی ایران در سال 1382

دوره 7، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 10-19

فرامرز معطر؛ پروین نصیری؛ زهرا خراسانی؛ محمدرضا زرین


15. ارزیابی میزان صدا و اثرات آن در یک کارخانه ساخت قطعات اتومبیل

دوره 4، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 1-12

نبی الله منصوری؛ پروین نصیری


16. ارزیابی اثرات زیست محیطی شهر صنعتی البرز، قزوین

دوره 4، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 13-32

مهدی برقعی؛ پروین نصیری؛ مرتضی رحمتیان؛ سوسن اصغری


17. مطالعات زیست محیطی شهرک های صنعتی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1381، صفحه 1-12

مهدی برقعی؛ پروین نصیری؛ سوسن اصغری


18. دیدگاه های مدیریتی در زمینه حل مشکلات سازمان دهی غیردولتی زیست محیطی در ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 21-40

پروین نصیری؛ حسنعلی لقایی؛ علی خلدبرین؛ زهرا ستاری


19. مکان یابی نصب موانع صوتی در مسیر بزرگراه شیخ فضل ا... نوری تهران، سال 1376

دوره 3، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 73-82

پروین نصیری؛ فرهنگ فرهمند قوی


20. پیش بینی آلودگی صوتی در مسیر راه آهن شهری (مترو) تهران - کرج - مهرشهر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 1-16

مجید عباسپور؛ فائزه میرحیدری؛ پروین نصیری