نویسنده = مسعود ترابی آزاد
پیش بینی مدلهای عددی از حرکت لکه نفتی در خلیج فارس

دوره 8، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 19-32

شهلا حبیبی واحد زنجانی؛ مسعود ترابی آزاد؛ علی اکبر بیدختی


بررسی مقاومت بدنه شناورها در دریای آرام

دوره 5، شماره 3، مهر 1382، صفحه 12-24

داریوش منصوری؛ مسعود ترابی آزاد


کاربرد ریاضیات در شبیه سازی پدیده های فیزیکی

دوره 5، شماره 2، تیر 1382، صفحه 31-48

داریوش منصوری؛ مسعود ترابی آزاد


نقش تغییر اقلیم بر جریان های خلیج فارس

دوره 4، شماره 4، دی 1381، صفحه 43-52

رفیعه زاهدی؛ مسعود ترابی آزاد


چرخابه ها (Eddies) در خلیج فارس

دوره 3، شماره 3، مهر 1380، صفحه 17-32

مسعود ترابی آزاد؛ محمدرضا بنازاده ماهانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی