کلیدواژه‌ها = ایزوترم جذب
تعداد مقالات: 6
2. ارزیابی کارایی سبوس برنج در تصفیه پساب‌های حاوی فلزات سنگین

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 41-50

سهیل سبحان اردکانی؛ حسن پرویزی مساعد؛ راضیه زندی پاک


4. بررسی بازده حذف فلزات سرب و کادمیوم توسط گرانول مرجان آهکی از محیط آبی

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 109-121

رضا شکوهی؛ حمید رضا احسانی؛ منیره طرلانی آذر


6. جذب بیولوژیک رنگ آزو ( قرمز فعال ) از پسابهای صنعتی توسط لجن فعال خشک و بررسی ایزوترمهای مربوط به آن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 77-86

رضا مرندی؛ مرتضی کاشفی الاصل؛ طاهره ولی زاده