کلیدواژه‌ها = مدل سازی
اثر تغییر اقلیم بر تغییرات تبخیر از سطح چاه نیمه های سیستان

دوره 23، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 121-135

10.30495/jest.2020.48196.4861

حسین بزی؛ حسین ابراهیمی؛ بابک امین نژاد


ارزیابی عملکرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندگانه در سنجش کربن آلی محلول در آب

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 33-44

10.30495/jest.2018.13748

طاهر احمدزاده؛ ناصر مهردادی؛ مجتبی اردستانی؛ اکبر باغوند


مدل سازی دو بعدی نرخ تجدیدپذیری آب در خلیج گرگان

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 239-249

10.22034/jest.2017.11292

سعید شربتی؛ حامد کلنگی میان‌دره


مدل سازی آب های زیرزمینی به منظور پیش بینی پراکنش نیترات در آبخوان های بحرانی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 17، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-22

اکبر باغوند؛ علی وثوق؛ سعید گیوه چی؛ علی دریابیگی زند


برنامه جامع کنترل خطرات زیست محیطی ناشی از حوادث شیمیایی

دوره 6، شماره 2، تیر 1383، صفحه 1-10

مجید عباسپور؛ مجید شفیع پور؛ نبی الله منصوری


مدل سازی حرکت لکه نفتی در یک مخزن بر اثر جریان های ورودی و خروجی

دوره 5، شماره 3، مهر 1382، صفحه 1-12

مجید عباسپور؛ سعیدرضا صباغ یزدی؛ امیرحسین جاوید؛ سید احمد میرباقری