کلیدواژه‌ها = حقوق محیط زیست
تعداد مقالات: 9
1. تبیین وضعیت حقوقی مدیریتی ناظر بر تولید و مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

محمد مبینی فر؛ ناصر قاسمی؛ رضا ارجمندی


2. تعامل حقوق انرژی و حقوق محیط زیست در قراردادهای نفت و گاز با تاکید بر قراردادهای منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1397

بهاره ارغند؛ سید عباس پورهاشمی؛ رامین روشندل؛ علی زارع


3. نقش ضمانت‌های حقوقی و کیفری در حمایت از فضای سبز خصوصی/شهری

دوره 23، شماره 1، بهار 1400، صفحه 115-127

شیرین شیرازیان؛ محمد شهپری


4. تحلیل ملاحظات و چالش‌های حقوقی مدیریت بازیافت پساب

دوره 22، شماره 7، پاییز 1399، صفحه 249-260

حسین شاکری؛ مصطفی تیزقدم غازانی؛ زهرا شاکری


5. تبیین و بررسی مقررات گذاری زیست محیطی در پرتو حقوق عمومی واجتماعی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 285-292

شیرین شیرازیان؛ سبحان طیبی؛ هدیه سادات میرترابی


6. بررسی کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی ناظر بر آلودگی هوا در ایران

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 571-581

داریوش کریمی؛ نگین موسوی مدنی


7. بررسی معضلات زیست محیطی- حقوقی شهرستان اسلامشهر

دوره 16، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 147-163

ناصر قاسمی؛ ولی اله محمدی


8. تحلیلی بر نقش محور دوم دستور کار 21 در توسعه حقوق محیط زیست در ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 95-87

فرهاد دبیری؛ سید عباس پورهاشمی؛ فرناز سعید ارشادی


9. بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست

دوره 11، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 205-212

مریم پیری؛ ناصر قاسمی