کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
بررسی تاثیر پارامترهای ژئومورفیک و هیدرولوژیک در آلودگی آب ارتفاعات جغتای (با تاکید برآرسنیک)

دوره 25، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 121-134

10.30495/jest.2023.72341.5819

موسی الرضا لطفیان؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ علی اکبر شایان یگانه


بررسی وضعیت لایه بندی حرارتی در مخزن اول چاه‌نیمه در راستای مدیریت کیفی منابع آب در دشت سیستان

دوره 24، شماره 4، تیر 1401، صفحه 137-151

10.30495/jest.2023.37301.4357

ایمان همایون نژاد؛ امیرحسام حسنی؛ اکرم الملوک لاهیجانیان


اثرات احداث و بهره برداری سد مخزنی کرخه بر کاربری اراضی و کیفیت آب منطقه

دوره 23، شماره 4، تیر 1400، صفحه 67-81

10.30495/jest.2021.32943.4101

شهلا کعب زاده؛ جمال قدوسی؛ رضا ارجمندی؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد


بررسی کیفیت آب رودخانه چهل‌چای با استفاده از شاخص IRWQIsc

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 153-166

10.22034/jest.2019.36957.4341

مهراب آقائی؛ علی حشمت‌پور؛ مجتبی قره محمودلو؛ سید مرتضی سیدیان


ارزیابی آلودگی ناشی از کارگاه های پرورش ماهی قزل آلا (مطالعه موردی: رودخانه هراز)

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 327-348

10.22034/jest.2021.17093.2584

میترا توکل؛ منصوره شایقی؛ سید مسعود منوری؛ عبدالرضا کرباسی


شبیه‌سازی کیفیت آب سطحی با استفاده از مدل QUAL2KW (رودخانه ارداک استان خراسان رضوی)

دوره 21، شماره 11، بهمن 1398، صفحه 93-105

10.22034/jest.2020.29264.3781

مرتضی نیک اختر؛ سیده هدی رحمتی؛ علیرضا مساح بوانی


ارزیابی زیستی رودخانه بالخلو اردبیل بر اساس شاخص های کمی (شانون- مارگالف- پیلو)

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 285-296

10.22034/jest.2019.13969

نغمه جعفرزاده؛ ابراهیم فتائی؛ صابر وطن دوست؛ سعید مداح


زیست سنجی و طبقه بندی کیفی رودخانه بالخلو بر اساس شاخص بیولوژیک (فون ماهیان)

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 516-527

نغمه جعفرزاده؛ ابراهیم فتایی؛ صابر وطن دوست؛ غلامرضا حاتمی؛ سید محمود شریعت


بررسی کیفیت رودخانه کرج بر اساس تنوع خانواده های درشت بی مهرگان کف زی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 71-78

سیدهادی خاتمی؛ برهان ریاضی؛ سیدعلی مدیری آثاری


شبیه سازی احتمال وقوع پرغذایی و تغییرات اکسیژن محلول در دریاچه های انسان ساخت

دوره 7، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 17-34

جعفر نوری؛ حمید رحیمی پور؛ رویا نزاکتی اسماعیل زاده


شبیه سازی احتمال وقوع لایه بندی حرارتی دریاچه های انسان ساخت شهری

دوره 6، شماره 4، اسفند 1383، صفحه 17-32

جعفر نوری؛ حمید رحیمی پور؛ رویا نزاکتی اسماعیل زاده