کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 17
1. ارزیابی و و اولویت بندی پایداری محلات شهری با استفاده از روش‌های ارزیابی تصمیم گیری چند معیاره(مورد مطالعه:محله‌های منطقه شش شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1394

ثروت اله مرادی؛ علی شماعی؛ فرزانه ساسان پور


2. بهره گیری از خاک جهت آسایش حرارتی همساز با اقلیم، نمونه موردی: ساختمانهای زمین پناه در اقلیم گرم و خشک شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

فاطمه اکرمی


3. مقایسه تطبیقی مولفه های پایداری زیست محیطی در باززنده سازی کاروانسراهای حوزه مرکزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

شادی امینیان؛ مهدی محمودی کامل آبادی


4. مقایسه انواع مختلف دیوار سبز جهت دستیابی به پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

مهیار کلیائی؛ مهدی حمزه نژاد؛ پیام بهرامی؛ ساناز لیتکوهی


5. رویکرد فراتحلیل کیفی بر پژوهش‌های حوزه زیست‌پذیری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

مجید اکبری؛ فاطمه طاهرپور؛ وحید بوستان احمدی


6. ارزیابی شاخص‌های محیط‌زیستی نمک‌زدایی آب دریا، مطالعه موردی: نوار ساحلی استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

سمیه محمدی جوزدانی؛ حسن وقارفرد؛ پیمان دانشکار آراسته؛ محمد مهدی ظرافت


7. تحلیل و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تولید گندم با تأکید بر پایداری محیط‌زیست

دوره 22، شماره 10، زمستان 1399، صفحه 1-12

علی سردارشهرکی؛ ندا علی احمدی؛ مهدی صفدری


8. ارزیابی و مقایسه سطح پایداری گندم دیم و آبی در استان گلستان

دوره 22، شماره 7، پاییز 1399، صفحه 139-149

فرزانه بهادران؛ اعظم رضایی؛ فرشید اشراقی؛ علی کرامت زاده


9. ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 185-199

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ محمدحسین اصلانی؛ غلامرضا احمدزاده


10. تأثیر شاخص های داخلی و خارجی دیوار سبز بر عملکردهای زیست محیطی و صرفه جویی انرژی

دوره 21، شماره 11، بهمن 1398، صفحه 253-267

مهیار کلیائی؛ مهدی حمزه نژاد؛ ساناز لیتکوهی؛ پیام بهرامی


11. چارچوب مفهوم پایداری در طراحی محیط از دیدگاه معماران و معماران منظر

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 283-305

مرتضی ادیب؛ سعید نوروزیان ملکی


14. طراحی پارک اکولوژیک؛ گامی در راستای پایداری زیست محیطی شهرها (مطالعه موردی: ارتفاعات جنوب غربی مشهد)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 203-221

سپیده موحد؛ حسنعلی لقایی؛ فرح حبیب


16. توسعه شاخص‎های پایداری شبکه سبزراه‎ها بر اساس "اصول بوم‎شناسی سیمای‎سرزمین"

دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 167-184

شهیندخت برق جلوه؛ نغمه مبرقعی دینان


17. رویکرد پایداری در متن شهرسازی

دوره 9، شماره 1، بهار 1386، صفحه 111-120

فرح حبیب