کلیدواژه‌ها = آبهای زیرزمینی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه روش های زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

رضا دهقانی؛ عاطفه نورعلئیی


3. سنجش تراکم متیل تر شری بوتیل اتر ، MTBE ، در آب و خاک اطراف جایگاههای بنزین تهران در سال 1382

دوره 6، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 19-30

الهام اردلانی؛ سیدمحمود شریعت؛ محمدعلی وفازاده