کلیدواژه‌ها = خوزستان
مقایسه الگوریتم‌های شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال در آشکار‌سازی تغییرات جنگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.30495/jest.2023.74604.5889

پروین باقری فر


ارزیابی شاخص‌های زیست اقلیمی موثر بر آسایش انسان (مطالعه موردی: منطقه آزاد اروند)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، دی 1395، صفحه 21-41

فائزه هدایتی راد؛ مهران شبانکاری؛ محمدرضا ضرغامیان