کلیدواژه‌ها = حقوق بین الملل محیط زیست
تعامل حقوق بین الملل محیط زیست و حاکمیت ملی دولت‌ها در پرتو نگاه اخلاقی به منابع حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22034/jest.2020.43495.4620

احمدرضا خزائی؛ ابراهیم یاقوتی؛ فرید بیرانوند


بررسی ابعاد حقوقی چالشهای ژئوپولیتیک-محیط زیستی آلودگیهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.30495/jest.2022.21170.3015

سید عباس پورهاشمی؛ سونا قاسمی؛ علی زارع؛ پروین فرشچی


تأثیر ابعاد زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر امنیت ملی

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 179-190

10.22034/jest.2021.31956.4005

محمد جلالی؛ مریم افشاری؛ زینب مزینانیان


ظرفیت هاو محدودیت های توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست (با رویکردی انتقادی)

دوره 20، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 131-139

10.22034/jest.2018.12583

علی رضا جوادی؛ سید عباس پورهاشمی؛ شیرین شیرازیان


توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه های قضایی بین المللی

دوره 19، شماره 3، مهر 1396، صفحه 195-216

10.22034/jest.2017.11078

سحر زارعی؛ سید عباس پورهاشمی؛ منصور پورنوری


شکل گیری و توسعه مفهوم "حقوق نسل های آینده" در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 18، شماره 3، مهر 1395، صفحه 165-180

سید عباس پورهاشمی؛ فرهاد دبیری؛ یلدا خلعت بری؛ سحر زارعی