کلیدواژه‌ها = تغییرات اقلیمی
ارائه مدل بهینه سازی ساختمان جهت مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی در جهت کاهش مصرف انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.22034/jest.2021.54204.5122

سینا فرد مرادی نیا؛ اردا زارعی


تحلیل ماهیت تعهدات دولت‌ها در توافقنامه پاریس 2015 درباره تغییرات اقلیمی

دوره 23، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 85-98

10.30495/jest.2022.32952.4075

سید عباس پورهاشمی؛ مجتبی سبحانی نیا؛ سید علی حسینی آزاد


تأثیر ابعاد زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر امنیت ملی

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 179-190

10.22034/jest.2021.31956.4005

محمد جلالی؛ مریم افشاری؛ زینب مزینانیان


الگوی باززنده سازی منظر باغ‌های تاریخی ایرانی در مناطق گرم و خشک بر مبنای اصول خشک منظر سازی

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، دی 1395، صفحه 289-301

نسرین نخعی؛ مجتبی انصاری؛ مهدی زندیه