کلیدواژه‌ها = آموزش
بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه یزد نسبت به رشته محیط‌زیست و عملکرد آن در جامعه

دوره 21، شماره 10، دی 1398، صفحه 217-229

10.22034/jest.2020.8806.1737

فاطمه هوشمند فیروزآبادی؛ معصومه پورسعیدی؛ صدف سلامتیان؛ حمید سودایی زاده


بررسی نقش آموزش در حفاظت از محیط‎‎‎زیست (مطالعه موردی: پارک شیرین شهرستان کرمانشاه)

دوره 20، شماره 3، مهر 1397، صفحه 171-183

10.22034/jest.2018.13264

معصومه منصوری؛ ضیاء‎الدین باده‏ یان؛ محمد پشاآبادی


بررسی و اولویت‌بندی روش‌های آموزشی محیط‌زیست در تفکیک و جمع‌آوری مدیریت پسماند

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 485-494

10.22034/jest.2017.10747

مجیدرضا گنجی؛ لعبت تقوی؛ قاسمعلی عمرانی


نیازسنجی و تعیین اولویتهای آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار

دوره 12، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 179-194

حمیده حاج حسینی؛ سید محمد شبیری؛ مهران فرج¬اللهی


طراحی فضای شهری به مثابه ابزار آموزشی برای کودکان ( نمونه موردی ایالات متحده آمریکا - نیویورک )

دوره 10، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 101-111

مامک نصیری نسب رفسنجانی؛ فرح حبیب


ارزیابی اثرات فرهنگی و روان شناختی دوره های آموزش کوتاه مدت کاهش مصرف انرژی و حفاظت محیط زیست برای عموم مردم

دوره 5، شماره 4، اسفند 1382، صفحه 1-18

مجید عباس پور؛ حسن احدی؛ محمود محمودی؛ نرگس کارگری