موضوعات = حقوق محیط زیست
کارکرد ابزارهای قانونی در حفظ کیفیّت آب های زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

10.22034/jest.2020.48220.4853

محمدرضا محمدی؛ یوسف مولایی؛ محسن عبدالهی


تعامل حقوق بین الملل محیط زیست و حاکمیت ملی دولت‌ها در پرتو نگاه اخلاقی به منابع حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22034/jest.2020.43495.4620

احمدرضا خزائی؛ ابراهیم یاقوتی؛ فرید بیرانوند


تاثیر مسئولیت مدنی پیشگیرانه بر پایداری محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1399

10.22034/jest.2020.35887.4290

علی عباس حیاتی


آثار تحریم های اقتصادی بر آلودگی هوا در ایران از منظر حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

10.22034/jest.2021.50759.4993

علی صابرپور؛ مسعود اخوان فرد؛ غلامحسین مسعود


بررسی اصل بازدارندگی در حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.22034/jest.2021.44839.4698

محمد ذاکر اردکانی؛ علیرضا آرش پور


تحلیل و ارائه چارچوب حقوقی حفظ و گسترش فضای سبز خصوصی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.22034/jest.2021.56905.5227

امید رهنما؛ رضا ارجمندی؛ سیدمحسن بهشتیان؛ مریم افشاری


بررسی مولفه های الگوی مطلوب نظارت بر سازمان‌های مسئول حفاظت از محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22034/jest.2022.55929.5187

کمیل صادقی؛ علی مشهدی


تاثیر گسترش قلمرو مفهومی محیط زیست بر مقوله‌ی مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض تعهدات زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22034/jest.2021.45204.4720

افشین جعفری؛ مهسا نوابی فرد


سازوکارهای حقوق بین الملل در حل و فصل اختلافات زیست محیطی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.30495/jest.2022.54350.5240

کوثر فیروزپور


رویکردهای اجرای حقوق بین‏ الملل محیط زیست در حقوق داخلی کشورها با نگاهی به نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30495/jest.2023.55548.5196

اعظم پرنده مطلق؛ شیرین شیرازیان؛ علی زارع


ضمانت های اجرایی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیست (در حقوق ایران و آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.30495/jest.2023.72902.5850

بابک صادقی


نقش مراجع قضایی داخلی در شناسایی و تضمین عدالت میان نسلی به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار

دوره 25، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 125-139

10.30495/jest.2022.58445.5277

توکل حبیب زاده؛ کیوان اقبالی؛ امیر پناهنده ثمرین


اهمیت دسترسی به انرژی‌های پاک محیط زیستی در کاهش خشونت علیه زنان

دوره 24، شماره 7، مهر 1401، صفحه 37-49

10.30495/jest.2023.67773.5690

ولی اله نصیری؛ حسین ثریائی آذر؛ حجت سلیمی ترکمانی


تحکیم جایگاه دادخواه خصوصی در دعاوی محیط زیستی علیه دولت

دوره 24، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 147-156

10.22034/jest.2021.63188.5499

روح اله کریمی؛ عباس پهلوان زاده؛ حسین جلالی


اعطای شخصیت حقوقی به عناصر طبیعت در پرتو توسعه پایدار

دوره 23، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 93-106

10.30495/jest.2022.60003.5351

زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده


تحلیل ماهیت تعهدات دولت‌ها در توافقنامه پاریس 2015 درباره تغییرات اقلیمی

دوره 23، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 85-98

10.30495/jest.2022.32952.4075

سید عباس پورهاشمی؛ مجتبی سبحانی نیا؛ سید علی حسینی آزاد


حمایت از حقوق حیوانات شهری با الگوبرداری از کشورهای پیشرو

دوره 23، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 201-212

10.30495/jest.2022.56743.5219

نفیسه مکتبی؛ سپنتا مجتهدزاده؛ شیما عرب اسدی


بررسی تحلیلی محیط زیست از نگاه دیدگاههای دولت مدار،بدون دولت و مشارکت گرایانه

دوره 23، شماره 8، آبان 1400، صفحه 235-247

10.30495/jest.2021.37296.4356

سید بهزاد لسانی؛ علی مشهدی؛ سید احمد حبیب نژاد؛ محمد حبیبی مجنده