موضوعات = پسماند
بررسی جایگاه آموزش در مدیریت پسماند خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22034/jest.2020.49436.4917

مینا مکی آل آقا؛ فائزه فاضلی؛ شیما صراحتی


نقش رسانه‌ها در جلب مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند(مورد مطالعه: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22034/jest.2021.57059.5233

مهرداد متانی؛ نقی قلی زاده؛ محمدرضا باقرزاده؛ یوسف قلی پور کنعانی


بررسی کمی و کیفی تولید نانو بلور سلولز از پسماندهای نخل خرما(Phoenix Dactylifera L.) به روش هیدرولیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.22034/jest.2021.44602.4687

علی خضیری؛ حسن ذکی دیزجی؛ محمد رضا فتحی


چارچوبی برای ارزیابی و انتخاب شرکتهای دفع زباله‌های بیمارستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.30495/jest.2023.73862.5873

محمد امین ثابتی کرجوندانی؛ قاسم عباسی؛ امید امیرطاهری؛ سهیلا خویشتن دار


استفاده از ضایعات حاصل از هرس درخت کنوکارپوس (Conocarpus erectus) برای ساخت کاغذ

دوره 23، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 177-188

10.30495/jest.2021.43635.4627

احمد عزیزی موصلو؛ پژمان رضایتی چرانی؛ فرشید مهری


تاثیر کمپوست کردن هوازی و بی‌هوازی بر حذف آنتی‌بیوتیک‌های انروفلوکساسین و سیپروفلوکساسین از کود مرغی

دوره 22، شماره 4، تیر 1399، صفحه 163-178

10.22034/jest.2020.35812.4264

مهسا محمدزاده؛ فروزان قاسمیان رودسری؛ اکبر حسنی؛ عباسعلی زمانی


پیش بینی کمیت پسماند شهری با استفاده از مدل‌های هوشمند و آنالیز عدم قطعیت آن ها

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 167-183

10.30495/jest.2020.11144

مریم عباسی؛ ملیحه فلاح نژاد؛ روح الله نوری؛ مریم میرابی


ارزیابی اثرات محیط زیستی محل پیشنهادی دفن پسماندهای جامد شهری، مطالعه موردی: شهر هیدج (استان زنجان)

دوره 21، شماره 7، مهر 1398، صفحه 107-121

10.22034/jest.2020.26176.3516

یونس خسروی؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ میرعلی اصغر مختاری؛ خدیجه صالحی


بررسی چالش‌های شغلی آموزشگران مدیریت پسماند شهرداری تهران

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 157-166

10.22034/jest.2019.14550

مجتبی خانجانی؛ فرزام بابایی سمیرمی؛ ابراهیم طلایی


بررسی متغیرهای مدیریتی پسماندهای بیمارستانی از لحاظ انطباق با استاندارد ISO 14001

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 316-327

10.22034/jest.2017.11304

محمدصالح علی طالشی؛ فرهاد نژادکورکی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ محمدتقی قانعیان؛ سیده مهدیه نماینده


تاثیرکمپلکس پراکسید هیدروژن – یون نقره بر حذف کلیفرم های مدفوعی از پساب لاگون هوادهی

دوره 14، شماره 3، آذر 1391، صفحه 46-39

محمد خزائی؛ رامین نبی زاده؛ کاظم ندافی؛ حسن ایزانلو؛ زینب یاوری؛ مهدی اسدی قالهری


ظرفیت سنجی تولید گاز متان از مواد زاید جامد شهری در شهر لنگرود

دوره 14، شماره 3، آذر 1391، صفحه 73-65

عبدالرضا کرباسی؛ سید مسعود منوری؛ علیرضا سلطانی