موضوعات = آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)
شناسایی و پهنه بندی کانونهای آلودگی فاضلاب واحد های صنعتی و خدماتی در شهرستان ری و ارائه راهکار های لازم برای بهبود وضعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22034/jest.2020.30324.3983

زهره عبادتی؛ رضا ارجمندی؛ علی محمدی


جذب سطحی یون نیکل از محلول های آبی توسط نانو ذره سیلیکای تثبیت شده بر زئولیت 13x

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

10.22034/jest.2020.25674.4023

طاهره مردانی؛ الهام عامری


بررسی لژیونلا پونوموفیلا و مایکوباکتریوم‌های غیرسلی در سیستم توزیع آب آشامیدنی و آب چاه در بیمارستان‌های منتخب تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22034/jest.2020.41143.4521

گیتی کاشی؛ بهارک سیف؛ سید امیر علی انوار


بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پساب حاصل از تلخی‌زدایی زیتون و تصفیه آن به روش انعقاد شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

10.22034/jest.2020.39572.4457

راضیه نیازمند؛ مسلم جهانی؛ سارا کلانتریان


بررسی غلظت فلزات سنگین روی و کادمیوم پیراسنجه‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی در آب دریاچه سد اکباتان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

10.22034/jest.2020.31439.3974

سامان دانشور؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ سمیه جلیلیان


سنتز نانو حفره سیلیکاتی SBA-16 و اصلاح آن با لیگاندهای آمینی و فلزی جهت حذف کروم در صنعت و محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22034/jest.2021.34947.4202

قاسم ذوالفقاری؛ ابوالفضل زنگنه اسدآبادی


حذف سم دیازینون ازمحلولهای آبی به وسیله باکتریهای سودوموناس آئروژنوزا و اکتینومایست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

10.22034/jest.2021.34092.4167

فاطمه پسندیده؛ فرید غلامرضا فهیمی


تصفیه فاضلاب کارخانه پگاه استان گلستان با استفاده از ریز جلبک Chlorella vulgaris

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22034/jest.2021.39667.4461

مهتاب خلجی؛ سید عباس حسینی؛ رسول قربانی؛ ناصر آق؛ حسن رضایی


مقایسه عملکرد نانو ذرات نقره کوپل شده روی نانو ذرات آهن مغناطیسی با نانو ذرات نقره ثابت شده روی کربن فعال در ضد عفونی آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

10.30495/jest.2022.34897.4195

رویا شریفی؛ امیرحسام حسنی؛ همایون پناهی؛ سید مهدی برقعی


بررسی پارامترهای موثر بر جذب نشاسته از محلول‌‌های آبی با نانوذرات آهن – کیتوزان

دوره 25، شماره 4، تیر 1402، صفحه 91-102

10.30495/jest.2023.64368.5566

خشایار محمد بیگی؛ امیرحسام حسنی؛ سیده هدی رحمتی؛ امیرحسین جاوید


بررسی عوامل موثر بر راندمان حذف آمون یوم در تصفیه خانه های فاضلاب با استفاده از فرایند زدایش توسط هوا

دوره 24، شماره 8، آبان 1401، صفحه 17-33

10.22034/jest.2021.57356.5238

آرزو زنگنه؛ سیما سبزعلیپور؛ افشین تکدستان؛ رضا جلیل زاده ینگجه؛ مرتضی خفائی


ارزیابی کارایی و بهینه سازی پارامترهای فرآیند فتوفتتون در تصفیه پساب حاصل از صنایع قند چغندری با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-114

10.30495/jest.2022.40958.4513

عباس علیپور حاجی آقا؛ مژگان زعیم دار؛ سید علی جوزی؛ نوشین سجادی؛ آرزو قادی


حذف رنگ اسید رد 18 از آب با استفاده از کامپوزیت پلی آنیلین/سبوس گندم

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 207-217

10.30495/jest.2021.46810.4795

سودابه سادات جعفری؛ طاهره نوایی دیوا


اندازه گیری کادمیوم در برخی بافت‌های فوک خزری ‌ Caspian sealsدر سواحل جنوب شرقی دریای خزر

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 93-102

10.30495/jest.2020.35666.4255

سیده ملیحه حسینی؛ سمیه نمرودی؛ امیر صیادشیرازی؛ انالیزا زاکارونی